Параметри на файла

Mаксималeн размер на изображението

Големината в определените по формат снимки са закръглени в сантиметри, защото във фотографската индустрия размерът обичайно се изчислява в единици сантиметра. По-долу е списъка на точните размери на изображението на вашата снимка. Технически производствени пропуски между 1-3% е възможно.

Формат

Височината на изображението (фиксирана)

Дължина на изображението (максимум)

9 х 13

8.9 cм

12.7 cм

10 х 15

10,2 см

15,0 cм

13 х 18

12.7 см.

18.0 см

15 x 21

15.0 см

20.3 cм

 

 

 

20 х 30

20,3 cм

30,0 см

30 x 45

30,5 см

45.5 cм

 

Качество на снимките

Качеството на изображенията на вашата снимка, се измерва в три категории.. Това качество е в зависимост от разделителната способност на вашия цифров графичен файл. Колкото по-голям е размера на файла, толкова е по-висока резолюцията ,а от там получавате снимка с високо качество. Цветните символи, служат като отправна точка за избор на подходящия формат и имат следните значения:

Много добро фотографско качество –голям размер на файла и висока резолюция.
Картина с добро качество - незначителни размивания на фините детайли в изображението.
Лошо фотографско качество – размазване при визуален преглед - не се препоръчва.

Приемливи файлови формати на файлове с изображения

Моля, изпращайте ни само файловете в *. JPG формат.

Имената на файловете  на изображенията

Дължината на името на файла не трябва да надвишава 10 знака, включително разширението на файла, като *. JPG). Символите в имената на файловете да са само с латински букви "от А до Z" или номера от"0-9"